Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021!

Svenska Kyrkans Unga Camelots årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Camelot till dess årsmöte 2021. Årsmötet kommer hållas under allhelgonalägret på Finnåkers kursgård den 6/11.
Varmt välkomna att påverka, fika och diskutera Camelots framtid! Nedan ser du dagordningen för årsmötet.

Dagordning

– Mötets öppnande
– Justering av röstlängd
– Fråga om mötets behöriga utlysande
– Fastställande av dagordning
– Val av presidium för årsmötet
– Val av justerare tillika rösträknare
– Fastställande av sammanträdesordning
– Eventuellt upptagande av avstängningar från verksamheten enligt § 19 i stadgarna
– Verksamhetsberättelse
– Presentation av gillen
– Ekonomisk årsredovisning
– Revisionsberättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för Camelots styrelse
– Propositioner
– Motioner
– Fastställande av verksamhetsavgift
– Fastställande av verksamhetsplan
– Fastställande av budget
– Val av ordförande
– Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
– Val av styrelseledamöter
– Fastställande av antal arrangörer i lägerarrangörsgruppen
– Val av lägerarrangörer
– Fastställande av antal revisorer
– Val av revisorer
– Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
– Val av ledamöter i valberedningen
– Övriga frågor

//Filip Ljungström, ordförande för Camelot

Årsmöte 2020

Hej!

Nu är det väldigt snart årsmöte! Här kommer länk till mötet. Vi kommer börja släppa in folk strax innan 15.

Länken till årsmötet: https://us02web.zoom.us/j/78822472384?pwd=QzJTallSVFFveFRKc2JhV0NxSUlVQT09

Årsmöte 2020


På söndag är det dags för Svenska Kyrkans Unga Camelots årsmöte 2020!


Det kommer ske via Zoom klockan 15.00. Mer info och instruktioner om hur Zoom funkar kommer innan dess.


Vi skulle uppskatta om ni som vet redan nu att ni tänker delta kan föranmäla er, så kan vi kolla upp medlemsskap innan årsmötet för att spara tid. Länk!


Mappen med årsmöteshandlingar är också uppdaterad. Du hittar mappen här: Länk!

Anmälan Allhelgona 2020

Nu öppnar anmälan för de olika lägrena som kommer arrangeras på Finnåker under Allhelgonahelgen 2020!

Anmälan till brädspelsläger 30 okt – 1 nov: Anmäl dig här!

Anmälan till Magicläger 30 okt – 1 nov: Anmäl dig här!

Anmälan till Regnbågsläger 28 -30 okt: Anmäl dig här!

Anmälan till Rollspelsläger 28 – 30 okt: Anmäl dig här!

Den praktiska informationen kring lägret kommer uppdateras här på hemsidan inom kort. För frågor hänvisar vi till lägerarrangörerna via camelot.lagerarr@gmail.com eller till styrelsen på styrelsen@camelot.nu.

Kallelse till Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte!

Härmed kallas till Årsmöte för Svenska Kyrkans Unga Camelot som kommer hållas online den 8/11.

Årsmötet kommer hållas via videokonferensprogrammet Zoom. Mer information och instruktioner för hur detta kommer ske kommer att skickas ut närmare årsmötet. 

Endast medlemmar i Camelot har yrkande- och rösträtt på årsmötet. Medlemmar och vuxenmedlemmar i Svenska Kyrkans Unga har yttranderätt på årsmötet. Årsmötet har rätt att bevilja yttranderätt till övriga närvarande på årsmötet.

Är du tveksam om du är medlem? Ta kontakt med styrelsen så kan vi hjälpa dig att kolla det.

Kom ihåg att ni som medlemmar kan skicka in motioner ända fram tills 25/10.

Nedan finnes föreslagen dagordning.

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av presidium för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av sammanträdesordning
 • Eventuellt upptagande av avstängningar från verksamheten enligt §20 i stadgarna
 • Verksamhetsberättelse
 • Presentation av gillen
 • Ekonomisk årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för Camelots styrelse
 • Propositioner
 • Motioner
 • Fastställande av verksamhetsavgift
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelseledamöter
 • Fastställande av antal arrangörer i lägerarrangörsgruppen
 • Val av lägerarrangörer
 • Fastställande av antal revisorer
 • Val av revisorer
 • Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Filip Ljungström

Ordförande

Svenska Kyrkans Unga Camelot

Allhelgonaläger 2020

Hej Camelot!

Det står nu klart att det blir allhelgonaläger på Finnåker, bara inte i den form vi är vana vid. Efter att ha sammanställt era svar har vi nu beslutat hur vår verksamhet kommer att gå till:

Det kommer att hållas läger på Finnåker under två olika perioder, åtskilda på så vis att det inte kommer att vara tillåtet att smita in på något annat av lägren eller komma nära en deltagare som tillhör ett annat läger. Du kommer bara kunna anmäla dig till ett av de fyra lägren, alltså inte heller två efter varandra, och du måste hålla dig i huset där ditt läger äger rum. För matsal och kapell gäller strikta scheman och desinficering.

De läger som kommer finnas att välja på är:

 • Rollspelsläger i Kvarngården 28-30 oktober
 • Regnbågsläger i Mjölnaren 28-30 oktober
 • Brädspelsläger i Kvarngården 30 oktober till 1 november
 • Magicläger i Mjölnaren 30 oktober till 1 november

Mer information om lägren kommer av lägerarr och anmälan kommer skickas ut senare.

Vi i styrelsen vill även uppmuntra till att åka på/arrangera egna lokala träffar så ni inte behöver åka lika långa sträckor och så att smittorisken blir lägre. Om du arrangerar en lokal träff eller letar andra att arrangera med, informera gärna om det här i gruppen.

Årsmötet för lokalavdelningen kommer i år att hållas digitalt. Kallelse och all praktisk information kring hur det kommer gå till kommer inom kort.

Skicka gärna frågor till oss på mailto:styrelse@camelot.nu!

Vänliga hälsningar,

Camelots styrelse

Intressekoll Allhelgonaläger 2020

Hej alla fina!


Som ni alla förstår kommer det vara svårt att ha ett helt “vanligt” Allhelgonaläger i höst med det rådande världsläget. Vi i styrelsen vill därför undersöka intresset bland er medlemmar för ett lite annorlunda Camelot, både för flera småläger på Finnåker med olika teman men också för lokala arrangemang i olika geografiska områden.


Efter att ha diskuterat med ansvariga från Västerås stift är vårt förslag att arrangera flera mindre, kortare läger parallellt på Finnåker, likt hur det brukar vara på Trettonhelgslägret. Vissa kommer att vara onsdag till fredag och några andra fredag till söndag. De olika lägren kommer att ha olika teman, exempelvis rollspelsläger, brädspelsläger, magicläger, minecraftläger, regnbågsläger och konfirmandläger.


Lägren på gården kommer ha strikta scheman och anvisade platser att befinna sig på för att undvika interaktion och därmed möjlig smittspridning mellan de olika grupperna. De olika lägren kommer befinna sig i olika hus där också alla lägrens respektive aktiviteter kommer äga rum och där alla som är med på just det lägret kommer att sova. Vi kommer att följa antalet sängar i varje hus och inte tillåta fler än vad det finns fasta sängar att bo i ett rum. Exempelvis kommer kanske ett läger hålla till i Kvarngården och ha alla sina aktiviteter på ovanvåningen eller i källaren, medan ett annat befinner sig i Smedgården.


Gemensamma utrymmen såsom matsal och kapell kommer att besökas enligt ett schema och ventileras och desinficeras mellan varje grupp enligt gårdens nuvarande riktlinjer.Vi räknar med att ni alla tar eget ansvar för er och andras hälsa och respekterar de regler vi sätter upp, som kommer att innefatta exempelvis att absolut inte besöka något av de andra lägren på gården på grund av smittorisk. Om Camelot inte bokar upp hela Finnåker kommer andra lokalavdelningar att hyra de hus vi inte är i, eftersom gården måste få sin ekonomi att gå ihop.


Förutom det som kan ske på Finnåker uppmuntrar vi er även att arrangera egna större eller mindre träffar lokalt utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer: Allt från en brädspelskväll eller att gå på en mässa tillsammans, till ett Discordsamtal i camelotanda. Så länge som du gör något med Camelot i hjärtat och att du kan visa upp vad du har gjort genom ett foto eller liknande kommer det räknas som att du har deltagit på ett läger, och därmed gälla i fråga om upphöjning. Dessa arrangemang kan ske oavsett om det arrangeras läger på Finnåker eller ej.


Nu undrar vi vad ni medlemmar tycker om de här förslagen! Nedan finns en länk till ett kort google-formulär där ni kan fylla i om ni skulle vara sugna att komma på ett annorlunda läger på Finnåker och vad ni skulle tycka om att delta på ett lokalt arrangemang. Svaren är ej bindande utan bara en intresseanmälan för att vi ska kunna avgöra vad vi ska lägga vårt fokus på. Vi kommer att sammanställa svaren under nästa vecka så svara gärna så fort som möjligt!

https://forms.gle/Y1Vk2HJVgEytF5aSA


Vi hänvisar alla frågor, förslag och funderingar till vår mail: styrelse@camelot.nu

Vi saknar er allihopa!Varma hälsningar,Camelots styrelse