Om Camelot

Kort historia

Mer om Camelots historia kommer snart.

Lokalavdelning i SKU

Bli medlem i SKU/SKU Camelot

För att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga (Camelot) klickar du på knappen nedan och väljer Västerås Distrikt som distrikt och Svenska Kyrkans Unga Camelot som lokavdelning.

: Om Camelot

Styrelse

Kontakt: styrelse@camelot.nu

Svenska Kyrkans Unga Camelot är en lokalavdelningen i det demokratiska riksförbundet Svenska Kyrkans Unga. Camelots högst beslutande organ är årsmötet, vilket vanligtvis inträffar en gång per år på Camelots Allahelgonaläger. Mellan årsmötena förvaltar styrelsen lokalavdelningen genom att delvis följa de beslut som årsmötet röstat fram och delvis genom att själva ta beslut som krävs för att Camelot ska fungera och förbättras.

Inom styrelsen så har varje person, utöver arbetet som styrelse, en post som medför extra ansvar. 

Citaten nedanför kommer från Arbets- och delegationsordningen (ADO).

  • Ordförande “leder Styrelsens arbete och representerar föreningen utåt. Ordförande ansvarar för ledning, ambition och vision”. Detta är också den styrelseposten som bestäms av Svenska Kyrkans Unga Camelots årsmöte, annars bestäms det inom styrelsen.
  • Vice Ordförande “tar över rollen som Ordförande ifall denne avgår eller på annat sätt inte kan fullfölja sina åtaganden och finns annars som ett stöd för Ordförande”. 
  • Kassören “sköter Camelots ekonomi och håller reda på att Styrelsen håller sig till Årsmötets antagna budget”. 
  • Sekreteraren “sköter Camelots administration och skriver Styrelsens protokoll”.
  • Medlemsansvarig “hanterar Camelots medlemsregister på Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor och ansvarar för aktiv rekrytering av medlemmar samt medlemsvård”.
  • Gillesansvarig “ansvarar över förteckningen av Camelots gillen, stöd till gillena och kontakten med dessa.”
  • Lägeransvarig “ska ha den övergripande insynen i Camelots lägerarbete och även sköta kontakten mellan olika Lägerarrangörer och Styrelsen.”

Camelots nuvarande styrelse

Varje år har SKU Camelot sitt årsmöte och där väljs personer till samtliga förtroendeposter, Camelot har alltså inga tvåårsmandat vilket förekommer inom andra föreningar. 

Styrelsen för mandatperioden 2022:2023.

Övre Raden (vänster till höger)

Selina Lundin – Lägeransvarig

Solveig Redner – Medlemsansvarig

Ingrid Berglund – Gillesansvarig

Nedre Raden (vänster till höger)

David Andersson – Kassör

Samuel Lässman – Vice Ordförande

Sofie Ohlsson – Ordförande

Hugo Sahlin – Sekreterare

Valberedning

Kontakt: valberedning@camelot.nu

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda i föreningens olika grupper. Dessa inkluderar Styrelsen, Revisorer, Lägerarrangörsgruppen och Ceremonimästare.

Camelots nuvarande valberedning består av Alexander Bergström, Laura Johnsson, Filip Ljungström och Mattias Andersson.

Lägerarrangörsgrupp

Kontakt: rollspelslager@camelot.nu

Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningen och genomföra det årsmötet beslutar om men till sin hjälp har styrelsen lägerarrangörsgruppen (även kallad lägerarr). Lägerarr är de som arrangerar Camelots Påsk- och Allahelgonalägret och ser till att det görs på ett tryggt och välkomnande sätt.

Camelots nuvarande lägerarrangörsgrupp består av Sven-Olof Stål, Anton Gråberg, Klara Ahlin, Charlotte Brolin och Emilia Sahakangas.

Ceremonimästare

Camelot har en rad olika traditioner och ceremonier som har skett på lägrena i många år. De två största av de deltagarledda händelserna är riddarvakan och dubbningen. Att arrangera dessa tar mycket tid och energi och det är väldigt lätt hänt att samma personer får ta ansvar år efter år, även om de egentligen inte vill det. Ceremonimästare är den eller de som ansvarar för att arrangera riddarvakan och dubbningen (även om de inte själva måste hålla i det måste de se till att det finns de som gör det).

Camelots nuvarande Ceremonimästare är Fredrik Lorbeck och Felix Kenmar.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete under året för att se till att allting sker på ett korrekt sett och att styrelsen följer de besluts som tagits under året gällande ekonomi, stadgeändringar med mera.

Camelots nuvarande Revisorer är Hannes Tegestrand och Jonathan Gunnstedt.

Nästa Årsmöte

Föreningens årsmöte sker i samband med allahelgonalägret under vecka 44. Datum för nästa årsmöte släpps när det börjar närma sig. 

Dokument

Länk till stadgar, policies, styrdokument med mera som du som medlem har rätt att ha tillgång till finns nedan.

Dokument som är äldre än fem år finns inte på hemsidan men kan begäras ut genom att mejla styrelsen styrelse@camelot.nu.

Camelots arkiv

Mer om Camelots arkiv snart.