Kontakt

Nedan finns kontaktinformation till Camelots officiella kanaler.

Styrelse

E-post: styrelse@camelot.nu

Lägerarrangörer

E-post: rollspelslager@camelot.nu

Admins för websidan

E-post: hugo.sahlin04@gmail.com

Discord: cortexior

Alternativt,
E-post: styrelse@camelot.nu

Cecilia Redner

Mobil: 0703-786169

E-post: cecilia.redner@svenskakyrkan.se 

FB-sida

Föreningen har en facebooksida, länk till den finns här.

FB-grupp

Föreningen har en facebookgrupp, länk till den finns här

Discord

Föreningen har även en discord-server, inbjudan till denna finns i facebookgruppen.