Årsmöte 2023

SKU Camelots årsmöte 2023 kommer ske i samband med allahelgonalägret 2023 på Finnåkers Kursgård. Tiden för mötet är kl 13:00 torsdagen den 2 november.

Årsmöteshandlingarna återfinns längst ner på denna sida.

För att ha rösträtt och yrkanderätt på årsmötet måste du vara medlem i SKU Camelot. Alla under 30 år kan bli medlemmar och det är helt gratis. För att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga (Camelot) klickar du på knappen nedan och väljer Västerås Distrikt som distrikt och Svenska Kyrkans Unga Camelot som lokavdelning. Om du redan är medlem i en annan SKU lokalavdelning så mejlar du: unga@svenskakyrkansunga.se och berättar att du vill byta, ditt namn, personnummer och vilken lokalavdelning du vill tillhöra.

I samband med att årsmötet närmar sig kommer flera dokument att bli synliga för medlemmarna. Deadlines för de olika dokument finns nedan:

6 veckor innan – Kallelsen med plats och datum för årsmötet.

4 veckor innan – Propositioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse och budget blir tillgänglig.

2 veckor innan – Deadline för att skicka in motioner och valberedningens förslag blir tillgängliga.

1 vecka innan – Motionsyttrande blir tillgängliga.

Under årsmötet sker följande personval; föreningens ordförande, styrelse, lägerarrangörsgrupp, ceremonimästare, valberedning samt revisorer. Inför årsmötet tar valberedningen fram ett förslag på personer till de olika posterna. Är du intresserad av att något av personvalen kan du kontakta valberedningen genom valberedning@camelot.nu

Årsmöteshandlingar