Vad vi sysslar med

Vad är Lajv? Vad är rollspel? Hur har detta med kristendom att göra?

Rollspel är ett slags sällskapsspel där deltagaren gestaltar en rollperson, ett alter ego eller rollfigur. Det finns två stycken varianter av rollspel, den första är bordsrollspel och den andra är levande rollspel (även kallat lajv).

Vid bordsrollspel sitter spelarna runt ett bord, med en spelledare som beskriver världen och skapar äventyr för spelarna att försöka genomföra. Oftast vid bordsrollspel används ett regelsystem för att standardisera exempelvis vad som händer när en krigare slår med ett svärd. Idag är det mest populära systemet Dungeons & Dragons (5th Edition) men det är långt ifrån det enda, några andra exempel är Call of Cthulhu, Pathfinder och Västerås stifts rollspel Vägen som spelas med konfirmandgruppen.

Levande rollspel, eller lajv, är lite mer som en slags improviserad teater. Varje deltagare försöker här fysiskt gestalta sin rollfigur men skillnaden är att det inte finns någon spelledare som beskriver världen, utan det är det man ser framför sig som är själva världen. Spelvärlden och “äventyret” skapas istället av en eller flera arrangörer. En stor skillnad med lajv är också antalet deltagare vid ett givet rollspel, en bordrollspelsgrupp blir sällan större än sex personer men på ett lajv kan ibland så många som flera hundra delta.

Att Svenska Kyrkans Unga Camelot är just en kristen rollspelsförening kommer från föreningens rötter. Det handlar (mycket kort sagt) om att rollspel går att tillämpa som metod för att utforska många livsfrågor såsom olika typer av moraliska dilemman som uppstår vid vissa situationer i rollspel, där spelet Vägen är särskilt byggt för att kunna skapa dessa tankeställare.  De första aktiviteterna som skulle kunna räknas som “Camelot” är just konfirmationen där rollspel användes som metod. Många ville fortsätta komma tillbaka till Finnåker och Camelot efter sin konfirmationstid och därmed föddes föreningen. Även om varje läger brukar bestå av en del liknande aktiviteter präglas varje enskilt läger av ett tema, vilket bestäms av vad det är för storlajv som arrangeras på just det lägret. Utöver temalajven som sker på varje läger finns också banketten, vilket är en fortgående lajvkampanj med Arthuriansk inspiration, som ska skildra något som liknar medeltida banketter.

Värt att nämna är att alla aktiviteter utöver morgonmöten är helt frivilliga, vilket gör att du bestämmer helt och hållet över ditt egna schema.

Dräktförråd

Camelot har ett välfyllt dräktförråd med kläder och andra accessoarer som passar på allt från en vikingaräd till ett rymdskepp. Du som åker på Camelot kommer ha möjlighet att låna kläder från klädförrådet, det kostar inget extra!

Brädspelsförråd

Utöver rollspel är brädspel numera en stor del av föreningen och någonting som ofta tar upp många av dygnets mörka timmar för deltagare. Under lägret brukar stora delar av förrådets spel plockas fram för att göra det lättillgängligt att låna något av de hundratals spelen som finns, alltifrån enkla kortspel som Exploding Kittens till mer komplicerade fler-timmarsspel som Gloom.