Kategoriarkiv: Nyheter

Kallelse till Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte!

Härmed kallas till Årsmöte för Svenska Kyrkans Unga Camelot den 31/10 under Allhelgonalägret på Finnåkers Kursgård.

Datum och tid kan komma att ändras beroende på schemaläggning under lägret.

Endast medlemmar i Camelot har yrkande- och rösträtt på årsmötet. Medlemmar och vuxenmedlemmar i Svenska Kyrkans Unga har yttranderätt på årsmötet. Årsmötet har rätt att bevilja yttranderätt till övriga närvarande på årsmötet.

Är du tveksam om du är medlem? Ta kontakt med styrelsen så kan vi hjälpa dig att kolla det.

Kom ihåg att ni som medlemmar kan skicka in motioner ända fram tills 17/10.

Nedan finnes föreslagen dagordning.

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av presidium för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av sammanträdesordning
 • Eventuellt upptagande av avstängningar från verksamheten enligt §20 i stadgarna
 • Verksamhetsberättelse
 • Presentation av gillen
 • Ekonomisk årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för Camelots styrelse
 • Propositioner
 • Motioner
 • Fastställande av verksamhetsavgift
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelseledamöter
 • Fastställande av antal arrangörer i lägerarrangörsgruppen
 • Val av lägerarrangörer
 • Fastställande av antal revisorer
 • Val av revisorer
 • Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Filip Ljungström

Ordförande

Svenska Kyrkans Unga Camelot

Lägertema Allhelgona 2019

Lägertemat för Allhelgonalägret 2019 är Les Misérables!

Lajvet för lägret kommer alltså ta inspiration ifrån denna tragiska berättelse! Mer information om lajvet kommer från lajvarrangörerna längre fram.

Mer info om lägret kommer snart att uppdateras här på hemsidan!

Filip Ljungström

Ordförande Camelot

Påskläger 2018

Hör upp folk från när och fjärran!

På allmän begäran och efter mycket längtan är nu anmälan till Camelots påskläger 2018 öppen!

All information och anmälan finns nu på hemsidan. Vi hoppas att vi får se många av er på Finnåker i påsk 🙂

Hälsningar från Lägerarrangörerna och allierade

Tio veckor kvar till läger!

Nu är sommaren över och vi ser fram emot hösten. Som vanligt hoppas vi att vi ses på allhelgonalägret vecka 44. Datumen för årets läger är 1-5 november och temat är Kung Arthur för att uppmärksamma att vi haft 25 år av underbara rollspelsläger. Lägerarrangörerna jobbar för fullt för att det ska bli ett fantastiskt läger med roliga lajv, workshops och brädspel. Anmälan till lägret öppnar senare under hösten. Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss genom att maila till rollspelslager@camelot.nu

Kärlek från styrelsen och lägerarrangörerna