Tema och lajv

Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. Tillsammans förflyttar man sig till en påhittad verklighet där alla spelare har en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen.

Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man skapar historien tillsammans beroende på hur spelarna väljer att agera. För att underlätta spelet finns det däremot vissa regler som spelarna måste ta hänsyn till. Både på grund av att alla spelare ska känna sig trygga och på grund av sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.

Lägertema

Varje rollspelsläger har ett tema. Det brukar speglas i olika föreläsningar, utsmyckningar och lajv under lägret. Påsklägret 2018 har temat reformation.

Ett av lajven som kommer sättas upp under påsklägret är ”Tystnad är Respekt”.

”31-12-401 Välkomna det nya året, medborgare i Landet! Ett nytt år innebär inte bara ett förnyande av identitetsbevisen, (kom ihåg att hämta ut ert hos er Anläggningsgeneral senast 05-01-402) utan även nya möjligheter att troget tjäna landet i det nya året. Botgör er, starta på nytt, och lita på Systemet. Den som är trogen sitt land, är trogen sitt liv. Samarbete är nödvändigt. Angiveri är vänskap. Tystnad är respekt.”

Tystnad är Respekt handlar om Enhetsanläggning 14 i det dystopiska samhället Landet. I Landet finns det tre grupper av människor, Folket, Polisen och Staten.

Enhetsanläggning 14 är den äldsta Anläggningen i Region 4. Här bor ett antal Familjeenheter som alla livnär sig på olika sätt. Länge har Enhetsanläggning 14 varit en tyst och lugn plats. Det har sällan varit några problem och folket har alltid gjort sitt. Dock har de senaste vintrarna varit kalla och somrarna alldeles för varma. Sällan är arbetsförhållandena ideala och vissa är lite trötta på alla nya problem.

Mer information om lajvet finns på lajvets hemsida.