Tema och lajv

Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. Tillsammans förflyttar man sig till en påhittad verklighet där alla spelare har en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen.

Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man skapar historien tillsammans beroende på hur spelarna väljer att agera. För att underlätta spelet finns det däremot vissa regler som spelarna måste ta hänsyn till. Både på grund av att alla spelare ska känna sig trygga och på grund av sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.

Lägertema

Varje rollspelsläger har ett tema. Det brukar speglas i olika föreläsningar, utsmyckningar och lajv under lägret. Påsklägret 2018 har temat reformation.

”Lystring medborgare i Landet! Detta är inte en övning!

Med anledning av lägesförändringar i syd kommer Enhetsanläggning 14 att behöva husera omplacerade familjeenheter från landets södra delar. Detta innebär att samtliga ransoneringskort skärs ned på med 18,5%.

Vi litar på att ni kommer att sköta situationen väl. Kom ihåg; Samarbete är nödvändigt. Angiveri är vänskap. Tystnad är respekt.”

Mer information om lajvet finns på lajvets hemsida.