Årsmöte 2022

Årsmötet kommer att hållas den tredje november på allahelgonalägret. I samband med att årsmötet närmar sig kommer flera dokument att bli synliga för medlemmarna. Deadlines för de olika dokument finns nedan:

6 veckor innan – Skicka ut kallelse (avklarad)

4 veckor innan – Propositioner, Verksamhetsberättelse, budget och liknande blir tillgängliga (avklarad)

2 veckor innan – Deadline för motioner och valberedningens förslag blir tillgängliga (avklarad)

1 vecka innan – Motionsyttrande blir tillgängliga (avklarad)

Länk till årsmötets publicerade handlingar finns här.