Tema och lajv

Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. Tillsammans förflyttar man sig till en påhittad verklighet där alla spelare har en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen.

Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man skapar historien tillsammans beroende på hur spelarna väljer att agera. För att underlätta spelet finns det däremot vissa regler som spelarna måste ta hänsyn till. Både på grund av att alla spelare ska känna sig trygga och på grund av sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.

Lägertema

Varje rollspelsläger har ett tema. Det brukar speglas i olika föreläsningar, utsmyckningar och lajv under lägret.

Ett av lajven som kommer sättas upp under påsklägret är ”Valv 7”.

”Generationer av människor har levt sina liv innanför valvets väggar. Lagar och regler har bytts ut mot en tyst överenskommelse om vad som är rätt eller fel. Under ytan kokar otaliga konflikter, outredda intriger och missnöje. Alla känner alla, men på bekostnad av det lugna privatlivet. Starka känslor spirar hos vissa medan andra svalt stoltheten och börjat känna apatin och bitterheten.

Livet i valvet är hårt och krävande. Inte för att det finns mycket arbete att göra, men för att finna en mening i att leva inspärrad med människor som faller allt längre ned i en mörk existentiell kris.​

Impulsen att göra något galet börjar kännas lockande. Människor som tidigare var dina vänner börjar kännas allt mer distanserade. Långsamt framför dina ögon förvandlas dina närmaste. Förvandlas till något långt mer skrämmande än du kunnat föreställa sig.

Är du redo att möta mänsklighetens största fiende, oss själva?

Välkommen till valv 7.”

Anmälan till lajvet görs via ett separat formulär.