Tema och lajv

Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. Tillsammans förflyttar man sig till en påhittad verklighet där alla spelare har en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen.

Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man skapar historien tillsammans beroende på hur spelarna väljer att agera. För att underlätta spelet finns det däremot vissa regler som spelarna måste ta hänsyn till. Både på grund av att alla spelare ska känna sig trygga och på grund av sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.

Lägertema

Varje rollspelsläger har ett tema. Det brukar speglas i olika föreläsningar utsmyckningar och lajv under lägret. Allhelgonalägret 2017 har temat Kung Arthur.

För länge sedan, i ett rike långt borta finns Camelot som styrdes av den rättvise och ärofyllda Kungen Arthur Pendragon. Vid sin sida hade han den mäktiga trollkarlen Merlin. Kung Arthur hade ett runt bord där alla hans modiga riddare var jämlika.

Det är 25 år sedan Arthur drog svärdet ur stenen och blev den rättmätige kungen. Med åren har riket frodats. Men skuggor hopar sig i horisonten då Excalibur mystiskt försvinner. Kampen mellan gott och ont är alltid nära men nu närmare än någonsin. Bland mystik och dimmor, bland svärd och damm, finns det  modiga själar som vågar ta sig ann uppgiften att hitta Excalibur. Häng med på ett storslaget äventyr och ta din plats i lajvet: Excaliburs försvinnande. Länge leve Kung Arthur Pendragon! För Camelot!

Mer information om lajvet finns på lajvets hemsida.