Tema och lajv

Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. Tillsammans förflyttar man sig till en påhittad verklighet där alla spelare har en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen.

Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man skapar historien tillsammans beroende på hur spelarna väljer att agera. För att underlätta spelet finns det däremot vissa regler som spelarna måste ta hänsyn till. Både på grund av att alla spelare ska känna sig trygga och på grund av sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.

Lägertema

Varje rollspelsläger har ett tema. Det brukar speglas i olika föreläsningar, utsmyckningar och lajv under lägret.

Ett av lajven som kommer sättas upp under allhelgonalägret har passande nog till Camelots 30-årsjubileum temat “Kung Arthur”.

Krig nalkas. Mörka segel skall synas vid Britanniens kuster & en falsk storkonung skall störtas. Hären står för dörren, & Er hjälp efterfrågas. Vilken sida står du på?

Lajvet, som heter Cirkelns slut, har dels en hemsida, där  och en facebookgrupp för kommunikation och information om lajvet.

För att underlätta för lajvarrangörerna får du gärna anmäla dig till lajvet innan lägret så de kan förbereda roller och intriger, men det kommer också gå att anmäla sig till lajvet under lägret. Anmälan finns på lajvets hemsida.

Arrangörsgruppen består av Hannes Tegerstrand, Johan Nyling, Nina Strandlund, Zakharias Särnqvist och Malin Axeling.