Ledare och kontakt

Under lägret har vi lägerledare, dessa är precis som de andra deltagarna och arrangörerna ungdomar som är aktiva inom föreningen Svenska Kyrkans Unga Camelot. Ledarna är framförallt ansvariga för det praktiska under lägret och fnns tillgängliga för att hjälpa deltagarna och se till att lägret flyter på. Ledarna finns på lägret som en resurs för deltagarna, tveka inte att fråga dem om det är något du undrar över eller behöver hjälp med.

Vill du vara en av ledarna på lägret kan du ansöka om det i ledaranmälan, som kompensation för sitt arbete får ledarna rabatt på lägeravgiften.

Präster

Vi har minst en präst från Västerås stift på plats under hela helgen. Förutom förättande av mässor och morgonböner så finns prästerna tillgängliga för samtal och stöd om deltagare vill ha någon att prata med.

Personal

Finnåkers kursgårds trevliga och extremt kompetenta kökspersonal finns på plats under dagtid för att sköta köket och våra måltider. Dessa har en särskild plats i våra hjärtan på grund av den underbara mat de lagar åt oss!

Kontakt

Arrangörer

Lägret arrangeras ideellt av Svenska Kyrkans Unga Camelot på uppdrag av Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift. Inför varje år beslutar Camelots årsmöte om vilka som ska arrangera våra rollspelsläger under kommande året.

Lägerarrangörsgruppen 2022 består av Anna Bäckström, Charlotte Brolin, Filip Ljungström, Stella Sandelin och Sven-Olof Ståhl.

Vill du komma i kontakt med lägerarrangörerna kan du mejla till rollspelslager@camelot.nu eller ringa Kicki Törnros på telefon 0709-386902. Kicki är utbildad församlingspedagog och hjälper oss med att arrangera lägrena.

Svenska Kyrkans Unga Camelot

Föreningen

Svenska Kyrkans Unga Camelot är en lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift. Camelot sysslar med bordsrollspel, levande rollspel, kort- och figurspel och mycket annat som förknippas med rollspelshobbyn. Om du vill bli. medlem eller stödmedlem i lokalavdelningen Camelot så löser du det snabbt och enkelt på Svenska Kyrkans Ungas hemsida, https://svenskakyrkansunga.se/medlem/hur-blir-jag-medlem/.

Sociala medier

För att hålla kontakt med andra Camelotare inför och mellan våra läger så har föreningen en Facebookgrupp och en Discordserver som alla är välkomna att gå med i.

Du hittar Facebookgruppen här:
https://www.facebook.com/groups/6436996431/

Du hittar Discordservern här: https://discord.gg/EQDPMYX