Vistelsefonden

För att även de som inte har så gott om pengar ska kunna delta på våra läger så har vi något vi kallar vistelsefonden. Det är en kassa som vi samlar in pengar till på olika sätt och som lägerdeltagare kan söka bidrag från för att minska sin lägerkostnad om de av olika skäl inte har råd att betala hela lägeravgiften.

Om du vill ge ett bidrag till fonden sätter du in valfri summa på plusgiro 11 68 49-1 och märker din inbetalning med “Vistelsefonden” så hamnar pengarna rätt.

Om du behöver bidrag till din lägeravgift kan du ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret. Ansökan stänger torsdag 12 oktober. 

Ansökningarna hanteras konfidentiellt av föreningens styrelse och de räknar med att kunna ge besked om man beviljats bidrag eller ej senast 17 oktober. Om du har frågor angående vistelsefonden kan du kontakta styrelsen genom att maila styrelse@camelot.nu.

Tänk även på att du kan söka bidrag från din hemförsamling för att åka på rollspelsläger. Ladda ner blanketten för bidragsansökan, fyll i och lämna in till din församling.