Tema och lajv

Vad är lajv?

Lajv, även känt som levande rollspel, kan beskrivas som en improviserad teater där ingen är publik utan alla är med och spelar. Tillsammans förflyttar man sig till en påhittad verklighet där alla spelare har en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av förbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade världen.

Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man skapar historien tillsammans beroende på hur spelarna väljer att agera. För att underlätta spelet finns det däremot vissa regler som spelarna måste ta hänsyn till. Både på grund av att alla spelare ska känna sig trygga och på grund av sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.

Lägertema

Varje rollspelsläger har ett tema. Det brukar speglas i olika föreläsningar, utsmyckningar och lajv under lägret.

Ett av lajven som kommer sättas upp under allahelgonalägret har temat jordens undergång.

Det sägs att allt började 2018 då oroligheter mellan flera av världens ledare bröt ut. Innan någon hade kommit under fund med vad som var fel hade de nukleära medlen redan använts och världen stod plötsligt i brand.
Innan allt hade hunnit gå förlorat började regeringarna bygga anläggningar under mark för att skydda den befolkning som fanns kvar. Valv 7 blev vårt hem och i 700 år levde vi ett tryggt liv här i valvet. Omvärlden vet vi inte längre något om. Det var i alla fall tills allt plötsligt gick fel…
Vad händer nu?

Lajvet, som heter Valv 7 – vad händer nu, har en hemsida, där kommunikation och information förmedlas samt information om anmälan till lajvet.

För att underlätta för lajvarrangörerna får du gärna anmäla dig till lajvet innan lägret via lajvets hemida så de kan förbereda roller och intriger men Det kommer även gå att anmäla sig på lägret. Tänk på att en anmälan till lägret inte automatisk anmäler dig till lajvet eller tvärt om. 

Arrangörsgruppen består av Fredrik Lorbeck, Anna Bäckström, Anna “Sot” Westin, Rasmus Gudmundsson och Maggie Bäckström