Kategorier
Nyheter

Allhelgonaläger 2020

Hej Camelot!

Det står nu klart att det blir allhelgonaläger på Finnåker, bara inte i den form vi är vana vid. Efter att ha sammanställt era svar har vi nu beslutat hur vår verksamhet kommer att gå till:

Det kommer att hållas läger på Finnåker under två olika perioder, åtskilda på så vis att det inte kommer att vara tillåtet att smita in på något annat av lägren eller komma nära en deltagare som tillhör ett annat läger. Du kommer bara kunna anmäla dig till ett av de fyra lägren, alltså inte heller två efter varandra, och du måste hålla dig i huset där ditt läger äger rum. För matsal och kapell gäller strikta scheman och desinficering.

De läger som kommer finnas att välja på är:

  • Rollspelsläger i Kvarngården 28-30 oktober
  • Regnbågsläger i Mjölnaren 28-30 oktober
  • Brädspelsläger i Kvarngården 30 oktober till 1 november
  • Magicläger i Mjölnaren 30 oktober till 1 november

Mer information om lägren kommer av lägerarr och anmälan kommer skickas ut senare.

Vi i styrelsen vill även uppmuntra till att åka på/arrangera egna lokala träffar så ni inte behöver åka lika långa sträckor och så att smittorisken blir lägre. Om du arrangerar en lokal träff eller letar andra att arrangera med, informera gärna om det här i gruppen.

Årsmötet för lokalavdelningen kommer i år att hållas digitalt. Kallelse och all praktisk information kring hur det kommer gå till kommer inom kort.

Skicka gärna frågor till oss på mailto:styrelse@camelot.nu!

Vänliga hälsningar,

Camelots styrelse